Y Ü K L E N İ Y O R
Aşağı Öveçler, 1322. Cd. No:6/11, 06460 Çankaya/Ankara holdekmuhendislik@gmail.com 0 538 682 93 51

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya Hesaplarımız

TSE Danışmanlık

TSE Danışmanlık

TSE Belgelendirme Danışmanlığı(TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi )



TSE
Günümüzde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) kuruluş tarihi 18 Kasım 1960’dır. Ülkemizde her türlü ürün ve hizmet ile ilgili standartları yayınlamaktan sorumlu olan TSE, bir kamu kurumu olup tüzel bir kişiliğe sahiptir. TSE’nin yayınladığı standartlar Türk Standardı ismini taşımaktadır. Bazı standartlar tavsiye niteliğinde olup bazıları da ilgili bakanlıklar tarafından zorunlu kılınabilmektedir. Uyulması zorunlu olan standartlar Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.

TSE’nin Görevleri

•    Her türlü ürün; yan ürün veya yarı mamül, hizmet, usul ve esas ile ilgili standartlar hazırlamak veya başka kurumlar aracılığıyla standartların hazırlanmasını sağlamak.
•    Ülkemizde TSE dışındaki kurumlar tarafından veya başka ülkeler tarafından hazırlanan standartları incelemek; uygun görüldüğü takdirde Türk Standardı olarak kabul etmek.
•    Zorunlu olarak uygulanması gereken standartlar için ilgili bakanlıklar ile iletişime geçmek.
•    Kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları veya diğer kurumların talebi üzerine standartlar hazırlamak ve görüş bildirmek.
•    Standartlar ile ilgili bilimsel çalışmlar yürütmek.
•    Dünya genelinde yayınlanan diğer standartları incelemek, araştırmak ve başka standart kuruluşları ile iş birlikleri kurmak.
•    Standartlar hakkında çeşitli yayınlar yapmak; standartlar ile ilgili bir kütüphane oluşturarak ilgililerin hizmetine sunmak.
•    Standardizasyon çalışmaları ile ilgili eğitimler vermek ve personeller yetiştirmek.
•    Standartlarda yer alan test, analiz, kalibrasyon vb gibi uygulamalar için laboratuvarlar açmak; dokümanlar ve raporlar oluşturmak.
TSE, standardizasyon çalışmalarının kalitesini ve güvenirliliğini; bu bağlamda, ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Bütün standardizasyon faaliyetlerinin bağımsız, tarafsız, hızlı, güvenilir ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için çalışmaktadır. Ticari faaliyetlerin daha hızlı, kolay ve eşit şartlar altında gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda standardizasyon konusunda her daim lider, tercih edilen ve yönlendirici bir kuruluş olmak, TSE’nin en önemli hedefidir.

TSE’nin Hizmetleri

•    Ürün belgelendirme
•    Sistem belgelendirme
•    Helal belgelendirme
•    Eğitim düzenleme
•    Personel belgelendirme
•    Yeşil havaalanı projeleri
•    Yeşil liman projeleri
•    Yeni yönetim sistemleri
•    Standart hizmetleri
•    CE işaretleme hizmeti
•    SASO kalite işareti
•    G Mark hizmeti
•    G işareti
•    Deney ve laboratuvar hizmetleri
o    TS EN ISO/IEC 17025:2017
o    TS EN ISO/IEC 17043:2013
o    TS EN ISO/IEC 17024:2012
•    Deney laboratuvar onayı
•    Kalibrasyon hizmetleri
o    Basınç
o    Boyutsal
o    Mekanik
o    Sıcaklık
o    Elektriksel
o    Tork
o    Kuvvet – sertlik
o    Akustik
o    Hacim
o    Kütle
•    Ölçü aletleri muayeneleri
o    Kantar/tartı aletleri
o    Tanker sayaçları
o    Hassas kütle ölçüleri
o    Hacim ölçek kapları
o    Lastik hava basınç ölçerler
o    Akaryakıt istasyonları
•    Standart hazırlama iş programı
•    Bilişim teknolojileri
•    Çevresel gözetim
•    Yeterlilik ve karşılaştırma testleri
•    Muayene gözetim
•    Asansör kontrol hizmetleri
•    Doğalgaz yakan sistemler
•    Ulaşım ve lojistik hizmetleri
•    Araç proje hizmetleri
•    Tehlikeli madde taşımacılığı
•    Yaş sebve ve meyve taşımacılığı
•    Araç kontrol merkezleri
•    Radar muayenesi hizmeti
•    Demiryolu belgelendirme faaliyetleri
•    TSE iş birliği modelleri
•    Kütüphane hizmeti
•    Sera gazı emisyonu takibi
•    İhracata yönelik uygunluk değerlendirme hizmetleri
•    Özel projeler
o    Güneş Enerjisi Santralleri Muayene & Gözetimi
o    Tahribatsız Muayene
o    Kaynak Prosedür Onayı (WPS,PQR)
o    Nükleer İmalatçı Onayı
o    Kaynaklı İmalat ve Çelik Konstrüksiyon
o    Nükleer İnşaat ve Saha Denetimleri
o    PMC Hizmetleri
o    Nükleer İmalat Denetimleri
Görüldüğü üzere, TSE’nin birçok farklı konu ile ilgili hizmetleri bulunmaktadır. Fakat, TSE’yi bu kadar önemli bir kuruluş haline getiren hizmetler ürün ve sistem belgelendirme hizmetleridir. Günümüzde, kamu ve özel sektörde faaliyet göstermesi veya büyüklüğü farketmeksizin her işletme TSE’den ürün ve sistem belgelendirme hizmeti almaktadır. Bu bağlamda, ürün belgelendirme hizmeti olarak TSE’nin şu belgeleri düzenlediğini belirtmekte fayda var:
•    Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)
•    Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)
•    Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası)
•    Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi (EMU-TSE-EMC Markası)
•    ENEC Belgesi (ENEC E-23 Markası)
•    CCA-NTR Belgesi
•    Birim Doğrulama Belgesi
•    Deney Belgesi
•    Güvenli Yeşil Bina Belgesi
•    GMP Belgesi
•    E0/E1 Formaldehit Emisyon Belgesi
•    Teknik Onay Belgesi
•    Helal Belgesi
•    TSE Yıldız Belgesi Ve Markası
•    TSE Çift Yıldız Belgesi Ve Markası
•    Tip Belgesi
•    CB Deney Belgesi
•    Rüzgar Enerji Sistemi (RES)-Güneş Enerji Sistemi (GES)
TSE’nin belgelendirme yaptığı sistemler ise şunlardır:
•    9001 - Kalite Yönetim Sistemi
•    14001 - Çevre Yönetim Sistemi
•    22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
•    22000 - FSSC Gıda Güvenliği Sistemi
•    45001 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
•    18001 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
•    13485 - Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi
•    10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
•    50001 - Enerji Yönetim Sistemi
•    TSE K 118 - Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları
•    22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
•    15224 - Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi
•    28000 - Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
•    29990 - Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi
•    22716 - İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
•    31000 - Risk Yönetimi
•    13811 Hijyen Ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
•    18295-1 / 18295-2 Müşteri İletişim Merkezleri Sistemi
•    39001 - Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
•    Yeşil Liman/Eko Liman
•    IQ Net SR 10 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

0 538 682 93 51